P1080117.JPG

2013-11-22  畢旅最後一天

來到埔里酒廠  921地震教育園區

P1080118.JPG P1080119.JPG P1080120.JPG P1080122.JPG P1080125.JPG

參觀完埔里酒廠

接著到921地震教育園區

讓人見識到當時地震的威力有多大

 

P1080126.JPG P1080127.JPG P1080129.JPG P1080131.JPG P1080133.JPG P1080134.JPG P1080136.JPG P1080141.JPG P1080142.JPG

大自然反撲的力量真可怕

扭曲變形的軌道

P1080143.JPG P1080147.JPG P1090238.JPG  

 

結束3天開心的畢業旅行

留下美麗回憶的大合照

    全站熱搜

    Linagel 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()